Aanvrager/Melder
F.G.M. van der Doelen
Locatie
Nuland, Heeseind 36
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
melding stal(len)/aanvraag saldering van een veehouderijbedrijf
Verlening
Download besluit
Projectleider
G. Leeuwerke
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2072590
Datum laatste wijziging
03-09-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail