Aanvrager/Melder
F.G.M. van der Doelen
Locatie
Nuland, Heeseind 36
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
melding stal(len)/aanvraag saldering van een veehouderijbedrijf
Verlening
Download F.G.M. van der Doelen - Nuland - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
G. Leeuwerke
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2072590
Datum laatste wijziging
03-09-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.