Aanvrager/Melder
Dalm Werkendam BV
Locatie
Sleeuwijk, Hoef 15
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Bouwen
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
het verzoek tot intrekking van de afgegeven omgevingsvergunningen van mei 2004 en mei 2008 aan Dalm Werkendam BV, voor de inrichting
Weigering
Download Dalm Werkendam BV - Sleeuwijk - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer S. Adelaar
Contact
(013) 206 05 57
Zaaknummer
15020689
Datum laatste wijziging
17-07-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.