Aanvrager/Melder
Varkensbedrijf De Ruiting B.V.
Locatie
Boxtel, Bosrand 2
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
oprichting van een paardenhouderij.
Vergunning
Download Varkensbedrijf De Ruiting B.V. - Boxtel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
J. Coenen
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z/006363
Datum laatste wijziging
26-04-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.