Aanvrager/Melder
Gemeente Werkendam
Locatie
Werkendam, Postbus 1
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 08.08.2018
Omschrijving
Uitbreiding waterpartijen RBT Werkendam
Vergunning
Download besluit
Projectleider
F. Leenheers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2018-1657
Datum laatste wijziging
09-08-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail