Aanvrager/Melder
B.V. Exploitatiemaatschappij De Peelhorst Bakel
Locatie
Gennep, Postbus 90
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 16.01.2019
Omschrijving
Bakelse Plassen goedkeuring werkplan fase 3
Vergunning
Download besluit
Projectleider
A. Verbeek
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2019-286
Datum laatste wijziging
16-01-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail