Aanvrager/Melder
Van Houtum
Locatie
Erp, Boerdonksedijk 30
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download Van Houtum - Erp - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Rick Witjes
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2147240
Datum laatste wijziging
16-03-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.