Aanvrager/Melder
Staatsbosbeheer
Locatie
Tilburg, Hart van Brabantlaan 16
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 23.01.2023
Omschrijving
project Natuurinrichting Klisserbeemden Westerhoven (Bergeijk)
Vergunning
Download Staatsbosbeheer - Tilburg - ontgrondingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
F. Leenheers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2022-2870
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail