Aanvrager/Melder
R. van Hoof
Locatie
Moergestel, Reedijk 5
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een varkenshouderij
Weigering
Download besluit
Projectleider
Rahder, J.H.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2081576
Datum laatste wijziging
12-04-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail