Aanvrager/Melder
R. van Hoof
Locatie
Moergestel, Reedijk 5
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een varkenshouderij
Weigering
Download R. van Hoof - Moergestel - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Rahder, J.H.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2081576
Datum laatste wijziging
12-04-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.