Aanvrager/Melder
Papierhandel A.M. van de Mortel B.V.
Locatie
Eindhoven, Kanaaldijk-Noord 105107
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het uitbreiden van de inrichting met naastliggend terrain.
Vergunning
Download Papierhandel A.M. van de Mortel B.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
De heer E. van Aarle
Contact
(088) 369 06 84
Zaaknummer
HZ_WABO-2016-5181
Datum laatste wijziging
01-11-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.