Aanvrager/Melder
Kovemi B.V.
Locatie
Asten, Dijkstraat 72
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het afwijken van het bestemmingsplan.
Vergunning
Download Kovemi B.V. - Asten - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
De heer P. van Veldhoven
Contact
(088) 369 03 07
Zaaknummer
HZ_WABO-2014-688
Datum laatste wijziging
06-03-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.