Aanvrager/Melder
SABIC Innovative Plastics
Locatie
Bergen Op Zoom, Postbus 117
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 18.05.2020
Omschrijving
een bouwkundige wijziging binnen de Green Chemistry Campus, voor de inrichting
Vergunning
Download SABIC Innovative Plastics - Bergen Op Zoom - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer R. Velden
Contact
(013) 206 05 11
Zaaknummer
20021834
Datum laatste wijziging
18-05-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.