Aanvrager/Melder
VOF de Mol
Locatie
Loosbroek, Hanenbergsestraat 10
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)/aanvraag saldering van een veehouderijbedrijf
Verlening
Download VOF de Mol - Loosbroek - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
A. Fleerakkers
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2072599
Datum laatste wijziging
18-09-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.