Aanvrager/Melder
Stichting Katholieke Universiteit Brabant
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het onttrekken en infiltreren van grondwater met een open bodemenergiesysteem ten behoeve van het duurzaam klimatiseren van het OZC van Tilburg University
Vergunning
Download besluit
Projectleider
R. Cornelisse
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
16111355
Datum laatste wijziging
21-02-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail