Aanvrager/Melder
Stichting Fontys
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 30.05.2018
Omschrijving
het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van de klimatisering van de nieuwbouw van Fontys Stappegoor met behulp van een open bodemenergiesysteem
Vergunning
Download besluit
Projectleider
mevrouw I. van Oorschot
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2018-3314
Datum laatste wijziging
07-06-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail