Aanvrager/Melder
Michiels-Helmer VOF
Locatie
Hoogeloon, Ir. Mettropweg 5
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
Een wijziging/uitbreiding van een veehouderijbedrijf
Weigering
Download besluit
Projectleider
G. Leeuwerke
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2023261
Datum laatste wijziging
12-02-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail