Aanvrager/Melder
Michiels-Helmer VOF
Locatie
Hoogeloon, Ir. Mettropweg 5
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
Een wijziging/uitbreiding van een veehouderijbedrijf
Weigering
Download Michiels-Helmer VOF - Hoogeloon - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
G. Leeuwerke
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2023261
Datum laatste wijziging
12-02-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.