Aanvrager/Melder
J.M.A. van der Stappen
Locatie
Boxtel, Middendreef 1
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
de uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download J.M.A. van der Stappen - Boxtel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Nick Stap
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2142387
Datum laatste wijziging
09-04-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.