Aanvrager/Melder
J.J.M. Rooijakkers en A.E.F. Rooijakkers-van de Laar
Locatie
Son En Breugel, Airborneweg 43
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 08.12.2020
Omschrijving
het intrekken van een Wet natuurbeschermingsvergunning
Weigering
Download J.J.M. Rooijakkers en A.E.F. Rooijakkers-van de Laar - Son En Breugel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/133598
Datum laatste wijziging
07-12-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.