Aanvrager/Melder
Staatsbosbeheer
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De aanvraag voor een ontgronding betreft een herstel van 2 vennen van de Vijvers Dorst in Boswachterij Dorst in de gemeente Oosterhout.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Erik Huijbregts
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
2016-1269
Datum laatste wijziging
05-08-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail