Aanvrager/Melder
Maatschap PJ Adriaans, AJM Adriaans & LPM Stevens
Locatie
Heusden Gem Asten, Buizerdweg 3
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Uitbreiding/ wijziging van een veehouderij.
Vergunning
Download Maatschap PJ Adriaans, AJM Adriaans & LPM Stevens - Heusden Gem Asten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
M. Bookelaar
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
C2128208
Datum laatste wijziging
17-06-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.