Aanvrager/Melder
Fokzeugenbedrijf v.d. Mortel C.V.
Locatie
Asten, Hindert 11
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het uitbreiden en/of wijzigen van een veehouderij
Vergunning
Download Fokzeugenbedrijf v.d. Mortel C.V. - Asten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Bax, V.C.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2135130
Datum laatste wijziging
03-12-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.