Aanvrager/Melder
Restaurant Gilze Beheer B.V.
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 21.09.2019
Omschrijving
het doden van zwarte kraaien en het verjagen van roeken
Weigering
Download Restaurant Gilze Beheer B.V. - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
H. Kars
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z/099025
Datum laatste wijziging
20-09-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.