Aanvrager/Melder
RWE Generation NL BV663
Locatie
Geertruidenberg, Amerweg 1
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 20.12.2019
Omschrijving
het uitbreiden/wijzigen van een energiecentrale
Vergunning
Download RWE Generation NL BV663 - Geertruidenberg - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
S. Teerink
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z/090074
Datum laatste wijziging
19-12-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.