Aanvrager/Melder
RWE Generation NL BV663
Locatie
Geertruidenberg, Amerweg 1
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 20.12.2019
Omschrijving
het uitbreiden/wijzigen van een energiecentrale
Vergunning
Download RWE Generation NL BV663 - Geertruidenberg - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
S. Teerink
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z/090074
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail