Aanvrager/Melder
J. van Haandel
Locatie
Veghel, Driehuizen 8
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Uitbreiding/wijziging van een veehouderij
Vergunning
Download J. van Haandel - Veghel - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
V. Bax
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2054216
Datum laatste wijziging
21-04-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.