Aanvrager/Melder
Molenbrand C.V.
Locatie
Boekel, Molenbrand 5
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Uitwegen
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
het aanleggen van een kavelpad ten behoeve van bereikbaarheid percelen en bebouwing voor onder andere brandweer.
Weigering
Download Molenbrand C.V. - Boekel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Giesen, K.M.T.
Zaaknummer
C2129446
Datum laatste wijziging
29-07-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.