Aanvrager/Melder
Molenbrand C.V.
Locatie
Boekel, Molenbrand 5
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Uitwegen
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
het aanleggen van een kavelpad ten behoeve van bereikbaarheid percelen en bebouwing voor onder andere brandweer.
Weigering
Download besluit
Projectleider
Giesen, K.M.T.
Zaaknummer
C2129446
Datum laatste wijziging
29-07-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail