Aanvrager/Melder
Den Ouden Groenrecycling B.V.
Locatie
Rosmalen, Vliertwijksestraat 45A
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 21.03.2019
Omschrijving
de wijziging van de activiteiten voor de verwerking van groenafval van een groen recycling bedrijf
Weigering
Download Den Ouden Groenrecycling B.V. - Rosmalen - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
J. Verschoor
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z/078337
Datum laatste wijziging
20-03-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.