Aanvrager/Melder
BPD Ontwikkeling B.V.
Locatie
Vught, Jagersboschlaan 17
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 27.12.2022
Omschrijving
De herontwikkeling van het Kloostergoed
Vergunning
Download BPD Ontwikkeling B.V. - Vught - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/167079
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail