Aanvrager/Melder
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Locatie
Utrecht, Postbus 90004
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
reguliere procedure voor de aanleg van een bodemenergiesysteem bij de Trip van Zoudtlandtkazerne, gelegen aan De la Reijweg 95 te Breda
Vergunning
Download besluit
Projectleider
de heer R. Cornelisse
Contact
(013) 206 02 24
Zaaknummer
17022159
Datum laatste wijziging
07-04-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail