Aanvrager/Melder
Gemeente Aalburg
Locatie
Wijk En Aalburg, Postbus 40
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
wijziging termijn Waterfront De Veene
Vergunning
Download besluit
Projectleider
F. Leenheers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2017-1232
Datum laatste wijziging
11-05-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail