Aanvrager/Melder
Eteck Warmte Manhattan B.V.
Locatie
Veldhoven, Abdijtuinen 101
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 12.09.2022
Omschrijving
Betreft het open bodemenergiesysteem van de Abdijtuinen gelegen aan de Abdijlaan te Veldhoven.
Vergunning
Download Eteck Warmte Manhattan B.V. - Veldhoven - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw I. van Oorschot
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
Z-2022-002257
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail