Aanvrager/Melder
Equicentrum Sprong Vooruit
Locatie
Rijkevoort, Sprongseweg 7
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 11.02.2021
Omschrijving
Afwijzing verzoek toepassen hardheidsclausule Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant voor Sprongseweg 7 te Rijkevoort
Weigering
Download Equicentrum Sprong Vooruit - Rijkevoort - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
C2268471
Datum laatste wijziging
11-02-2021
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.