Aanvrager/Melder
SoMa Vastgoed B.V.
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 15.04.2023
Omschrijving
De sloop van de huidige bebouwing ten behoeve van nieuwbouw.
Vergunning
Download SoMa Vastgoed B.V. - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/171874
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail