Aanvrager/Melder
Bulk Terminal Oss BV
Locatie
Oss, Waalkade 75
Product
melding activiteitenbesluit milieubeheer
Fase
melding verleend
Omschrijving
Br
Verlening
Download Bulk Terminal Oss BV - Oss - melding activiteitenbesluit milieubeheer PDF Download besluit
Projectleider
Son, H.S.J. van
Zaaknummer
C2121842
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail