Aanvrager/Melder
Recycling Dongen BV
Locatie
Dongen, de Slof 36
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 20.10.2020
Omschrijving
een aanvraag om omgevingsvergunning voor de acceptatie van RKG slib binnen reeds vergunde stroom veegvuil voor de inrichting
Vergunning
Download Recycling Dongen BV - Dongen - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer S. Adelaar
Contact
(013) 206 05 57
Zaaknummer
20091162
Datum laatste wijziging
21-10-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.