Aanvrager/Melder
Renewi Nederland B.V.
Locatie
Eindhoven, Achtseweg Noord 33
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 13.09.2022
Omschrijving
Aanvraag om een omgevingsvergunning (revisie) voor de uitbreiding van de verwerking van harde kunststoffen
Vergunning
Download Renewi Nederland B.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw S. Gulickx
Contact
(088) 369 06 58
Zaaknummer
HZ_WABO-2022-1310
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail