Aanvrager/Melder
Lidl Nederland GmbH
Locatie
Eindhoven, Urkhovenseweg 16
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 16.10.2019
Omschrijving
de verbouwing van de Lidl-vestiging en de herinrichting van het omliggende terrein
Vergunning
Download Lidl Nederland GmbH - Eindhoven - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
J. Dekker
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z/093968
Datum laatste wijziging
15-10-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.