Aanvrager/Melder
Lidl Nederland GmbH
Locatie
Eindhoven, Urkhovenseweg 16
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 16.10.2019
Omschrijving
de verbouwing van de Lidl-vestiging en de herinrichting van het omliggende terrein
Vergunning
Download Lidl Nederland GmbH - Eindhoven - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
J. Dekker
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
Z/093968
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail