Soort: ontgrondingsvergunning

 1. Steenfabriek Engels Oeffelt B.V. - Oeffelt - ontgrondingsvergunning

  20-03-2020

  De aanvraag betreft een verzoek tot verlenging van de termijn waarbinnen de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en een wijziging van de uitvoering. Het gaat daarbij om de verleende ontgrondingsvergunning van 15 juni 1995 met nummer 328944 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 maart 2009 met zaaknummer 1500187. Dit verzoek tot wijziging is geregistreerd onder zaaknummer HZ_ONG-2019-7194. Aanvullende gegevens zijn ontvangen op 13 december 2019.

  Bron: Vergunningen Locatie: Oeffelt, Kruispunt 26 Soort: Ontgrondingsvergunning
 2. V.O.F. Camping en Stoeterij De Laarse Heide - Zundert - ontgrondingsvergunning

  10-07-2019

  De aanvraag betreft een wijziging van voorschrift 1 van een reeds eerder door ons afgegeven ontgrondingenvergunning, d.d. 10 september 2012 met kenmerk C2073398, voor de realisering van twee recreatieve vijvers op de bovenomschreven locatie. De wijziging van de ontgrondingsvergunning d.d. 10 september 2010 met nummer C2073398 betreft een verlenging van de termijn waarbinnen de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd van 10 september 2019 naar 10 september 2026.

  Bron: Vergunningen Locatie: Zundert, Laarse Heistraat 10 Soort: Ontgrondingsvergunning
 3. Vereniging Natuurmonumenten - Loon Op Zand - ontgrondingsvergunning

  17-01-2014

  wijziging van de vergunning voor het project Lobelia, fase 3 te Loon op Zand en Tilburg. De wijzigingen betreffen: - aanleg meander; - aanleg sloot; - nieuwe locatie van de vennen (de vennen zijn opgeschoven wegens het aantreffen van leemlagen op een iets ander locatie; - verlenging van de termijn. Door deze wijzigingen wordt verzocht om 2,7 ha. extra te ontgronden met een hoeveelheid van 90.000 m3.

  Bron: Vergunningen Locatie: Loon Op Zand Soort: Ontgrondingsvergunning