Soort: melding activiteitenbesluit milieubeheer

 1. Nutricia Cuijk B.V. - Haps - melding activiteitenbesluit milieubeheer

  Vanaf 12.12.2018

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wabo een melding van Nutricia Cuijk B.V. hebben ontvangen. Het gaat om een melding voor de totale inrichting, zowelkantoor en industrie voor de productielocatie van Nutricia Cuijk B.V. aan de Schuttersweg 12 te Haps. De melding inclusief de bijlagen zijn getoetst aan de indieningsvereisten zoals opgenomen in artikel 1.19 van het Bouwbesluit 2012. De melding voldoet aan de indieningsvereisten en op basis van de ingediende gegevens is het aannemelijk gemaakt dat het voorgenomen gebruik voldoet aan de voorschriften zoals genoemd in hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit.Voor nadere informatie over de melding kunt u contact opnemen met de heer O. de Jong, telefoon (0485) 729132.

  Bron: Vergunningen Locatie: Haps, Schuttersweg 12 Soort: Melding activiteitenbesluit milieubeheer
 2. Indaver Groencompost B.V. - Moerdijk - melding activiteitenbesluit milieubeheer

  Vanaf 18.02.2014

  dat de bestaande (en vergunde) bovengrondse dieselolietank van 4.000 liter wordt vervangen door een bovengrondse dieselolietank van 10.000 liter. De vergunde volumes/hoeveelheden blijven ongewijzigd ten opzichte van de vergunde situatie als omschreven in revisievergunning van 2006 en de wijzigingsvergunning van 2009. De aflevering zal in beginsel alleen plaatsvinden aan eigen voertuigen op de locatie en incidenteel, wanneer zich dat voordoet, zal mogelijk ook aan voertuigen, die op de openbare weg komen, worden afgeleverd

  Bron: Vergunningen Locatie: Moerdijk, Middenweg 57 Soort: Melding activiteitenbesluit milieubeheer