Soort: melding activiteitenbesluit milieubeheer

  1. Indaver Groencompost B.V. - Moerdijk - melding activiteitenbesluit milieubeheer

    Vanaf 18.02.2014

    dat de bestaande (en vergunde) bovengrondse dieselolietank van 4.000 liter wordt vervangen door een bovengrondse dieselolietank van 10.000 liter. De vergunde volumes/hoeveelheden blijven ongewijzigd ten opzichte van de vergunde situatie als omschreven in revisievergunning van 2006 en de wijzigingsvergunning van 2009. De aflevering zal in beginsel alleen plaatsvinden aan eigen voertuigen op de locatie en incidenteel, wanneer zich dat voordoet, zal mogelijk ook aan voertuigen, die op de openbare weg komen, worden afgeleverd

    Bron: Vergunningen Locatie: Moerdijk, Middenweg 57 Soort: Melding activiteitenbesluit milieubeheer