Soort: melding activiteitenbesluit milieubeheer

  1. Nutricia Cuijk B.V. - Haps - melding activiteitenbesluit milieubeheer

    Vanaf 12.12.2018

    Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wabo een melding van Nutricia Cuijk B.V. hebben ontvangen. Het gaat om een melding voor de totale inrichting, zowelkantoor en industrie voor de productielocatie van Nutricia Cuijk B.V. aan de Schuttersweg 12 te Haps. De melding inclusief de bijlagen zijn getoetst aan de indieningsvereisten zoals opgenomen in artikel 1.19 van het Bouwbesluit 2012. De melding voldoet aan de indieningsvereisten en op basis van de ingediende gegevens is het aannemelijk gemaakt dat het voorgenomen gebruik voldoet aan de voorschriften zoals genoemd in hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit.Voor nadere informatie over de melding kunt u contact opnemen met de heer O. de Jong, telefoon (0485) 729132.

    Bron: Vergunningen Locatie: Haps, Schuttersweg 12 Soort: Melding activiteitenbesluit milieubeheer