Gemeente: Uden

 1. Van Kaathoven Nederland B.V. - Uden - omgevingsvergunning

  29-08-2019

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besluiten om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning d.d. 16 september 2011 met kenmerk 2804246 ambtshalve te wijzigen. De wijziging omvat het aan de vergunning toevoegen van energiebesparingsvoorschriften. De inrichting is gelegen aan de Vliegeniersstraat 25-29 te Uden.

  Bron: Vergunningen Locatie: Uden, Vliegeniersstraat 25 Soort: Omgevingsvergunning
 2. Peelpigs - Odiliapeel - omgevingsvergunning

  29-07-2019

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besluiten om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning d.d.28 december 2009 met kenmerk ma2009027 ambtshalve te wijzigen. De wijziging omvat het aan de vergunning toevoegen van energiebesparingsvoorschriften en het intrekken van voorschrift 6 van de vigerende vergunning. De inrichting is gelegen aan Voorpeel 5 te Odiliapeel.

  Bron: Vergunningen Locatie: Odiliapeel, Voorpeel 5 Soort: Omgevingsvergunning
 3. van Berkel Biomassa en Bodemproducten BV - Uden - omgevingsvergunning

  01-05-2018

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te besluiten om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning d.d. 15 juli 2013 ambtshalve te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de energievoorschriften ter beperking van het energiegebruik.

  Bron: Vergunningen Locatie: Uden, Mariniersstraat 4 Soort: Omgevingsvergunning
 4. Belas Asbestverwijdering Uden BV - Uden - omgevingsvergunning

  23-04-2018

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te besluiten om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning d.d. 2 december 2003 ambtshalve te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de energievoorschriften ter beperking van het energiegebruik. Verder is het voorschrift 5.1.1 uit de omgevingsvergunning d.d. 2 december 2003 ingetrokken. Dit voorschrift wordt vervangen door voorschrift 1.1.3 van deze beschikking.

  Bron: Vergunningen Locatie: Uden, Vliegeniersstraat 21 Soort: Omgevingsvergunning