Gemeente: Halderberge

  1. Gebr. Timmermans BV - Oud Gastel - omgevingsvergunning

    11-07-2014

    het aanvragen van een revisievergunning voor het aspect milieu voor een inrichting voor de inzameling van, handele in een bewerking van kunststof en papiergeisoleerde kabelrestanten als mede ferro en non-ferro metalen, accu's, emulsiehoudende draaisels en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, vloeistofvrije autowrakken en shredderafval/welvaartschroot

    Bron: Vergunningen Locatie: Oud Gastel, Boekerman 4 Soort: Omgevingsvergunning