Gemeente: Cuijk

 1. Danone Nutricia Early Life Nutrition Cuijk - Haps - omgevingsvergunning

  12-02-2020

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wabo besluiten om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning d.d. 15 februari 2016 ambtshalve te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de voorschriften voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen naar de eisen van de PGS15:2016, versie 1.0. Door de wijziging worden de voorschriften en de werkelijke situatie met elkaar in overeenstemming gebracht.

  Bron: Vergunningen Locatie: Haps, Schuttersweg 12 Soort: Omgevingsvergunning
 2. Nutricia Cuijk BV - Cuijk - omgevingsvergunning

  05-09-2019

  De opslaglocaties van gevaarlijke stoffen binnen de inrichting voldoen aan de voorschriften uit PGS 15:2016, versie 1.0 (september 2016). In de voorschriften van de vigerende milieuvergunning wordt voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen verwezen naar PGS15:2011, versie 1.1 (december 2012). Door in de voorschriften de verwijzing naar PGS15:2011, versie 1.1, te vervangen door een verwijzing naar PGS15:2016, versie 1.0, worden de voorschriften en de werkelijke situatie met elkaar in overeenstemming gebracht.

  Bron: Vergunningen Locatie: Cuijk, Grotestraat 91 Soort: Omgevingsvergunning
 3. Van Dijk Afvalinzameling Cuijk B.V. - Katwijk - omgevingsvergunning

  26-08-2019

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een besluit hebben genomen op een aanvraag voor een vergunning. Het verzoek betreft het innemen van biologisch afbreekbaar keuken-en kantineafval onder Eural-code 20.01.08 van de inrichting gelegen aan Lange Oijen 3 te Katwijk.

  Bron: Vergunningen Locatie: Katwijk, Lange Oijen 3 Soort: Omgevingsvergunning
 4. Nutricia Cuijk B.V. - Haps - omgevingsvergunning

  16-07-2019

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een besluit te nemen op een wijziging van de omgevingsvergunning van Nutricia Cuijk B.V. van 15 februari 2016 met kenmerk Z/008105. Het verzoek gaat over een verruiming van de lozingsnormen NO2,3-N voor het vanaf de inrichting te lozen bedrijfsafvalwater voor een periode van twee jaar voor de locatie Schuttersweg 12 in Haps.

  Bron: Vergunningen Locatie: Haps, Schuttersweg 12 Soort: Omgevingsvergunning
 5. Danone Nutricia Early Life Nutrition - Haps - omgevingsvergunning

  29-11-2017

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 7 november 2017 een gedoogverzoek hebben ontvangen van Danone Nutricia Early Life Nutrition. Het verzoek betreft vooruitlopend op het verlenen en in werking treden van de nieuw aangevraagde vergunningen, te gedogen dat reeds vanaf 1 december 2017 wordt aangevangen met het gefaseerd opstarten en inregelen van de productieactiviteiten, gelegen aan de Schuttersweg 12 te Haps.

  Bron: Vergunningen Locatie: Haps, Schuttersweg 12 Soort: Omgevingsvergunning