Gemeente: Boxmeer

 1. Steenfabriek Engels Oeffelt B.V. - Oeffelt - ontgrondingsvergunning

  20-03-2020

  De aanvraag betreft een verzoek tot verlenging van de termijn waarbinnen de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en een wijziging van de uitvoering. Het gaat daarbij om de verleende ontgrondingsvergunning van 15 juni 1995 met nummer 328944 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 maart 2009 met zaaknummer 1500187. Dit verzoek tot wijziging is geregistreerd onder zaaknummer HZ_ONG-2019-7194. Aanvullende gegevens zijn ontvangen op 13 december 2019.

  Bron: Vergunningen Locatie: Oeffelt, Kruispunt 26 Soort: Ontgrondingsvergunning
 2. Ebbers Varkenshouderij B.V. - Vierlingsbeek - omgevingsvergunning

  29-08-2019

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een besluit hebben genomen op een verzoek voor het gedeeltelijk intrekken van een vergunning. Het verzoek betreft het gedeeltelijk intrekken van de vergistingscapaciteit op de locatie Kiekuutweg 1 te Vierlingsbeek.

  Bron: Vergunningen Locatie: Vierlingsbeek, Kiekuutweg 1 Soort: Omgevingsvergunning