Gemeente: Boekel

  1. Molenbrand CV - Boekel - omgevingsvergunning

    02-10-2017

    Naar aanleiding van de tussenuitspraak van 18 juli 2017, is een herstelbesluit opgesteld inzake het beroep betreffende ons besluit d.d. 10 oktober 2016, een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het betreft een omgevingsvergunning voor het veranderen van een varkenshouderij met mestverwerking op de percelen Molenakker 5 en Neerbroek 29 te Boekel.

    Bron: Vergunningen Locatie: Boekel, Molenakker 5 Soort: Omgevingsvergunning