Gemeente: Bernheze

 1. Rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI Dinther - Heeswijk-Dinther - omgevingsvergunning

  15-10-2020

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 1 september 2017 een verzoek voor het wijzigen van de vergunningvoorschriften ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Waterschap Aa en Maas. Het verzoek betreft het toevoegen van proefnemingsvoorschriften aan de vigerende omgevingsvergunning voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Dinther op de locatie Hazelbergsestraat 5 te Heeswijk-Dinther.

  Bron: Vergunningen Locatie: Heeswijk-Dinther, Hazelbergsestraat 5 Soort: Omgevingsvergunning
 2. Jennissen Nistelrode B.V. - Nistelrode - omgevingsvergunning

  26-08-2019

  Op 1 maart 2006 en 17 september 2013 zijn aan BiogasNistelrode BV,nu Jennissen Nistelrode B.V, Loosbroekseweg 48 te Nistelrode respectievelijk een revisievergunning en een veranderingsvergunning verleend. Deze omgevingsvergunningen Wabo worden ambtshalve gewijzigd. De wijziging omvat het actualiseren van de energievoorschriften ter beperking van het energieverbruik en het intrekken van voorschriften die vervangen worden.

  Bron: Vergunningen Locatie: Nistelrode, Loosbroekseweg 48 Soort: Omgevingsvergunning
 3. Gebr. dijkhoff B.V. - Heeswijk-Dinther - omgevingsvergunning

  26-07-2016

  Op 7 juli 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Gebr. Dijkhoff bv. Het betreft het tijdelijk gebruik van gronden,zoals aangegeven op de kaart kadastrale percelen 20160509, in strijd met het bestemmingsplan. De aanvraag gaat over Heeswijkseweg 7 te Heeswijk-Dinther. Er wordt verzocht om een vergunning voor handelen in strijd met de ruimtelijke regels. De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van maximaal 1O jaar. Wij hebben het voornemen om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.14, lid 4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te besluiten de omgevingsvergunning tijdelijk te verlenen.

  Bron: Vergunningen Locatie: Heeswijk-Dinther, Heeswijkseweg 7 Soort: Omgevingsvergunning