Het verzoek betreft de herinrichting van de N324. De provincie is van plan in te stemmen met dit verzoek.

Stukken inzien

Het verzoek, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn van 3 mei tot en met 14 juni 2019 in te zien bij de gemeente Grave Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch. Neem daarvoor contact op met de heer B. Sonnenberg van het cluster Natuur, Water en Milieu. Telefoon (073) 680 8582.

Reageren

Aan deze procedure is een zaak-/projectnummer gekoppeld. Gelieve bij correspondentie dit nummer (C2242260) te vermelden. Belanghebbenden kunnen over de ontwerpbeschikking tot en met 14 juni 2019 schriftelijk zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV ’s-Hertogenbosch. Daarbij kan worden verzocht om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Belanghebbenden die tijdig zienswijzen over de ontwerpbeschikking hebben ingediend kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Contact

Plan N324 gemeente Grave (C2242260)

Zie ook