Beide ontwerpen worden ter inzage gelegd voor een inspraak- respectievelijk zienswijzeprocedure.

Stukken inzien

U kunt het ontwerp van de Wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant, kaartaanpassingen 2019 en de tekst van het ontwerp van het Natuurbeheerplan 2019 raadplegen via: ruimtelijkeplannen.brabant.nl

Daarnaast kunt u kaartmateriaal dat hoort bij het Natuurbeheerplan bekijken via www.brabant.nl/natuurbeheerplan

Reactietermijn

Ontwerp Wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant, kaartaanpassingen 2019:

  • inspraak is mogelijk gedurende 4 weken, met ingang van 20 mei tot en met 17 juni 2019

Ontwerp Natuurbeheerplan 2020:

  • indienen van zienswijzen kan gedurende 6 weken, van 6 mei tot en met 17 juni 2019

Reageren

Op de Wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant, kaartaanpassingen 2019 reageert u eenvoudig en direct via: www.brabant.nl/Verordeningruimtekaartaanpassingen2019
U gebruikt daarvoor het e-formier waarbij u ook bijlagen kunt toevoegen. Na verzending van uw inspraakreactie krijgt u een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u na registratie van uw reactie automatisch een ontvangstbevestiging met het toegekende registratienummer. Het is niet nodig dezelfde brief ook per post in te sturen.

U kunt ook schriftelijk reageren. Richt uw reactie aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: kaartaanpassingen 2019, C2224835.

Contact

Ontwerp Wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant kaartaanpassingen 2019