De inspraakperiode start met ingang van 24 mei 2019. Een iedereen kan zijn reactie op het ontwerp bij Gedeputeerde Staten indienen.

De Interim omgevingsverordening vervangt 6 provinciale verordeningen: de milieuverordening, de Verordening natuurbescherming, de Verordening Ontgrondingen, de Verordening ruimte, de Verordening water en de Verordening wegen.

De ontwerp Interim omgevingsverordening is beschikbaar gesteld via: https://www.omgevingswetinbrabant.nl/interim-omgevingsverordening
Daar is een link opgenomen naar de provinciale viewer. Via deze viewer kunt u eenvoudig en direct reageren. U krijgt na verzending van uw inspraakreactie een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Het apart insturen van een brief is dan niet meer nodig.

Contact

Ontwerp Interim omgevingsverordening