U kunt veilig zwemmen in de aangewezen zwemplassen tijdens het zwemseizoen.

Stukken inzien

Het ontwerpbesluit en de bijlage kunt u inzien vanaf 10 januari 2018 tot en met 21 februari 2018. U kunt de stukken downloaden. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur.

Reageren

Vanaf 10 januari 2018 tot en met 21 februari 2018 kunt u een inspraakreactie indienen op een van de volgende manieren:

  • Digitaal via een e-formulier
  • Schriftelijk gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, per adres, Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant, Postbus 8035, 5601 KA Eindhoven
  • Mondeling door contact op te nemen met de heer B.J. Jansen van de Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant, telefoon: (088) 369 0354

Rechtsbescherming

Na de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Degenen die een zienswijze naar voren hebben gebracht en degenen die kunnen aantonen redelijkerwijs hiertoe niet in staat te zijn geweest, kunnen een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant. Dit wordt ook aangegeven in de bekendmaking van dit definitieve besluit.

Inlichtingen

Voor vragen over dit ontwerpbesluit en de verdere procedure neemt u contact op met de heer B.J. Jansen van de Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant, telefoon: (088) 369 0354, e-mail b.jansen@odzob.nl

Zie ook