Dit initiatief is in Vlaanderen onderworpen aan de plan-MER-plicht. De Vlaamse overheid heeft daartoe een Kennisgeving opgesteld dat de achtergrond en inhoud van het PAS-programma beschrijft en aangeeft wat in het plan-MER zal worden onderzocht. Het ter inzage leggen van de Kennisgeving is de eerste formele stap in de MER-procedure. De Kennisgeving vormt de blauwdruk van het MER.
Omdat er mogelijk grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn op het grondgebied van Nederland, wordt de Kennisgeving ook in Nederland ter inzage gelegd en wordt de Nederlandse bevolking in staat gesteld om zienswijzen op de Kennisgeving in te dienen.

Zienswijzen

Zienswijzen kunnen tot en met 28 november 2018 worden ingediend via een e-mail aan team MER (mer@vlaanderen.be) met vermelding 'Publieke inspraak plan-MER PAS' en het dossiernummer PL0257. Meer informatie over het indienen van zienswijzen staat in paragraaf 1.4.1 van de bijgevoegde Kennisgeving.

Na verwerking van de adviezen en inspraak op de Kennisgeving neemt de Vlaamse overheid een beslissing over de inhoud en richtlijnen van het plan-MER. Deze worden gepubliceerd op de website van het departement Omgeving

 

Contact

Kennisgeving MER voor PAS Vlaanderen

Zie ook